Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych
2. Konserwacja instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych