• Nauczanie na odległość

  1. Ogólne zapoznanie z platformą Moodle
  2. Tworzenie własnego kursu
  3. Dodawanie materiału statycznego do kursu: pliki, strony tekstowe, strony internetowe, odnośniki, katalogi, etykiety, dodawanie multimediów
  4. Dodawanie materiału interaktywnego do kursu: zadanie, lekcja, quizy, ankieta, głosowanie
  5. Dodawanie elementów społecznościowych
  6. Narzędzia dla nauczycieli: raporty i logi, skale ocen, oceny.