W tej kategorii znajdują się kursy dla słuchaczy kierunku technik teleinformatyk.
Autorami kursów są nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach tego kierunku.

Podkategorie
M2. Prowadzenie usług teleinformatycznych